In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

مرکز تخصصی

هفت‌شنبه‌های بلوچ

خدا خیر ندهد وال استریت ژورنال رایکی نیست از ما بپرسد: "نانت نیست، آبت نیست، وال استریت ژورنال خواندنت چیست؟" در هفتۀ گذشته با این همه خبر بکش بکش در سطح جهان، این روزنامه برداشت و نوشت که آقا در هفته‏های اخیر به اوباما نامه داده است. من…
ادامه مطلب ...