آشیان / برچسب آرشیوها:  مری آن شافر | فلور طالبی

برچسب آرشیوها:  مری آن شافر | فلور طالبی

انجمن ادبی و کیک پوست سیب زمینی گرنزی – بخش پایانی

یادداشت های تحقیقی دوشیزه ایزولا پریبی خصوصی: هرگز نباید خوانده شود، حتی پس از مرگ نویسنده!  یکشنبه این دفترچه خط دار توسط دوستم سیدنی استارک بدستم رسیده است. دیروز با پست آمد. روی جلد آن با خطوط طلایی نوشته بود PENSEES که در زبان فرانسه به معنی تفکرات است. من …

بیشتر بخوانید

انجمن ادبی و کیک پوست سیب زمینی گرنزی – ۱۲

از داوسی به ژولیت بیست و ششم آوریل ۱۹۴۶ ژولیت عزیز، کار موقتم در کارگاه سنگتراشی بپایان آمد. کیت اینجاست و امیدوارم مدتی بماند. او زیر میزی که روی آن دارم برایت نامه می نویسم نشسته و با خود پچ پچ می کند. از او می پرسم چرا پچ پچ …

بیشتر بخوانید