In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

مری آن شافر | فلور طالبی

انجمن ادبی و کیک پوست سیب زمینی گرنزی – بخش پایانی

یادداشت های تحقیقی دوشیزه ایزولا پریبیخصوصی: هرگز نباید خوانده شود، حتی پس از مرگ نویسنده! یکشنبهاین دفترچه خط دار توسط دوستم سیدنی استارک بدستم رسیده است. دیروز با پست آمد. روی جلد آن با خطوط طلایی نوشته بود PENSEES که در زبان فرانسه…
ادامه مطلب ...

انجمن ادبی و کیک پوست سیب زمینی گرنزی – ۱۲

از داوسی به ژولیتبیست و ششم آوریل ۱۹۴۶ژولیت عزیز،کار موقتم در کارگاه سنگتراشی بپایان آمد. کیت اینجاست و امیدوارم مدتی بماند. او زیر میزی که روی آن دارم برایت نامه می نویسم نشسته و با خود پچ پچ می کند. از او می پرسم چرا پچ پچ می کنی؟…
ادامه مطلب ...