آشیان / برچسب آرشیوها:  مری آن شافر

برچسب آرشیوها:  مری آن شافر

انجمن ادبی و کیک پوست سیب زمینی گرنزی – ۱۹

تلگراف از سوزان اسکات به ژولیت بیست و چهارم اوت ۱۹۴۶ ژولیت عزیز، من از اول هم با آمدن بیلی بی به گرنسی برای گرفتن نامه ها بشدت مخالف بودم. ابداً، تکرار می کنم ابداً به او اعتماد نکن! اجازه نده دست او به نامه ها برسد. آیوور، کمک بررس …

بیشتر بخوانید

انجمن ادبی و کیک پوست سیب زمینی گرنزی – ۱۸

از ایزولا به سیدنی  چهاردهم اوت ۱۹۴۶‏ سیدنی عزیز، ژولیت گفت بزودی متخصص خطی را خواهی فرستاد که نامه های مادربزرگ فین را برسی کرده و ببیند آیا براستی به اسکار وایلد تعلق ‏دارند. من فکر می کنم نامه ها را اسکار وایلد نوشته اما اگر هم نوشته او نباشد …

بیشتر بخوانید

انجمن ادبی و کیک پوست سیب زمینی گرنزی – ۱۶

 از ژولیت به سیدنی نوزدهم ژوئیه ۱۹۴۶ سیدنی عزیز، در باره الیزابت هرکس خاطره ای دارد، و نه فقط اعضای انجمن ادبی. این خاطره را بشنو. امروز بعد از ظهر با کیت برای قدم  زدن به حیاط کلیسا رفتیم. کیت به جست و خیز در میان گورها پرداخت و من …

بیشتر بخوانید