پیشنهاد سردبير دیدگاه صفحه اول گزيده‌ها نقد و بررسی

شعرِ زبان‌محور مقابل هر نوع محافظه‌کاری می‌ایستد

سپیده جدیری
 اشاره: این سخنرانی روز چهارشنبه ششم آوریل ۲۰۱۶ صورت گرفته است. از سال‌ها پیش از آن‌که مهاجرت کنم، انگار در پراگ زندگی کرده بودم؛ آن...