آشیان / برچسب آرشیوها:  مقاومت در شعر

برچسب آرشیوها:  مقاومت در شعر

مقاومت در شعر، تعهد در زبان

نگاهی به مجموعه اشعار «صدایم کن خضرا» سروده‌ی علیرضا بهنام شهرگان: ادبیات، به عنوان ابزاری برای نقد و شرکت در گفتمان های سیاسی و اجتماعی همواره مورد توجه بسیاری از نویسندگان در سراسر جهان بوده است، این مسئله به ویژه زمانی اهمیت پیدا می کند که آثار نویسنده و یا شاعر …

بیشتر بخوانید