پیشنهاد سردبير سلامت و تغذیه سلامت و روان گزيده‌ها

«مقایسه عشق از منظر اریک فروم و حافظ»

آزاده رضازاده
اریک فروم[i] به‌عنوان یکی از روانشناسان معاصر در عرصه روانکاوی که جزو نو فرویدی‌ها به شمار می‌رود ازجمله کسانی است که درزمینه‌ی عشق و مطالعه...