آشیان / برچسب آرشیوها:  مهدی میم کاشانی

برچسب آرشیوها:  مهدی میم کاشانی

بازسازی شخصیت‌های زن در مجموعه داستان ‌”لیلا و داستان‌های دیگر”

بازسازی شخصیت‌های زن در مجموعه داستان ‌”لیلا و داستان‌های دیگر” نوشته‌ی مهدی میم کاشانی تصویرسازی از زنان در ادبیات داستانی نویسندگان مرد از دیرباز تا کنون یکی از چالش‌های موجود در نقد ادبی فمینیستی بوده است. آنچه که از منظر نقد فمینیستی اهمیت دارد به تصویر کشیدن زنان در داستان‌های …

بیشتر بخوانید