آشیان / برچسب آرشیوها:  مهریه: سنت پیشکشی یا جواز در اختیارگرفتنِ تن زنان؟

برچسب آرشیوها:  مهریه: سنت پیشکشی یا جواز در اختیارگرفتنِ تن زنان؟

مهریه: سنت پیشکشی یا جواز در اختیارگرفتنِ تن زنان؟

سنت‌ها همانند کلیشه‌ها به آن دسته از قراردادهای اجتماعی اطلاق می‌شود که نسل به نسل و در سایه‌ی روابط اجتماعی اثر خود را از دست نداده اند و به یکی از نرم‌های قابل قبول جامعه تبدیل شده اند. در بیشتر موارد سنت‌ها عیناً از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شوند، …

بیشتر بخوانید