In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

نازلی

شخصیت‌های زن و بازتاب واقعیت‌های اجتماعی

ادبیات داستانی در ایران در طول سالهای گذشته راههای پر فراز و نشیبی را طی کرده است. اما رشد و تکاپوی ادبیات مدرن ایران به خصوص درسالهای بعد از انقلاب مدیون حضور نویسندگانی است که با خلق آثار ادبی و تکنیک‌های مختلف سعی در بازتاب شرایط سیاسی و…
ادامه مطلب ...

شعری در ۳ بخش از پیام فیلی

نازلی سخن نگفت... یکوارتان سخن بگو!... چیزی به من بگواز پیچ یاس و شب با نسترن بگووارتان عزیز من! حرفی به من بزن!از غارت و جنون با مرد و زن بگواز باغ و از درخت٬ از بی شکوفه گیبا دست این و آن از ریشه کن بگووارتان٬ رفیق من! ای…
ادامه مطلب ...