In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

نازلی

شخصیت‌های زن و بازتاب واقعیت‌های اجتماعی

ادبیات داستانی در ایران در طول سالهای گذشته راههای پر فراز و نشیبی را طی کرده است. اما رشد و تکاپوی ادبیات مدرن ایران به خصوص درسالهای بعد از انقلاب مدیون حضور نویسندگانی است که با خلق آثار ادبی و تکنیک‌های مختلف سعی در بازتاب شرایط سیاسی و…
ادامه مطلب ...

شعری در ۳ بخش از پیام فیلی

نازلی سخن نگفت... یک وارتان سخن بگو!... چیزی به من بگو از پیچ یاس و شب با نسترن بگو وارتان عزیز من! حرفی به من بزن! از غارت و جنون با مرد و زن بگو از باغ و از درخت٬ از بی شکوفه گی با دست این و آن از ریشه کن بگو وارتان٬ رفیق من! ای…
ادامه مطلب ...