In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

نقد ادبی

آسیب‌شناسی نقد ادبی فمینیستی در ایران

در چند مقالهٔ گذشته راجع به نقد ادبی فمینیستی مطالبی بیان شد، این نوشته در سلسله مقالات نقد ادبی فمینیستی در ایران است که به  آسیب‌شناسی و پیدایش ضعف‌های این نقد در آثار ادبی ایران می‌پردازد.نقد ادبی فمینیستی یکی از نقدهایی است که  حدوداً…
ادامه مطلب ...