تئاتر و سینما صفحه اول نقد و بررسی هنر

نقد و بررسی فیلم «Being Flynn»

فریبا سلیمانی
 فیلم  «Being Flynn»اقتباسی است از کتابی با عنوان “یک شب مزخرف دیگر در شهر لعنتی” [1]اثر “نیک فلین”[2] شاعر معاصر آمریکایی که در آن به...
close

در صورت رضایت از سایت، لطفاً به معرفی بیشتر آن بپردازید!