آشیان / برچسب آرشیوها:  نوروز، تبعید، مصطفی عزیزی،

برچسب آرشیوها:  نوروز، تبعید، مصطفی عزیزی،

نوروز در تبعید – بخش یک

برگزار کردن ِ آیینی وطنی در تبعید، قدر مسلّم به نسبت آنچه از آن آیین در سرزمین مادری به جای آورده می‌شود، حال و هوای دیگری پیدا می‌کند؛ چه رسد به این که آن آیین، جشن نوروز باشد که کاملا ایرانی است و برای ایرانیان به معنای تجدید دیدار با …

بیشتر بخوانید