آشیان / برچسب آرشیوها:  نوشین احمدی خراسانی، زنان

برچسب آرشیوها:  نوشین احمدی خراسانی، زنان

جنبش های اجتماعی، مداخله نظامی و گفتمان «امپریالیسم»

  زمانی نه چندان دور، شعار ضدیت و دشمنی با امپریالیسم، ملت های منطقه و جوامع پیرامونی را در برابر نیروهای خارجی متحد می کرد، و انقلاب های ضداستعماری، انقلاب هایی «رهایی بخش» تلقی می شدند. اما تحولات جهانی و نیز تجربه های تلخ و پُر هزینه در برخی از این …

بیشتر بخوانید