دیدگاه زنان نقد و بررسی

حقایق اجتماع و چالش‌های زندگی زنان

آزاده دواچی
یکی از رویکردهای شایع در ادبیات امروز زنان نویسنده در داخل ایران تلاش برای بازنمود موقعیت زنان در جامعه و درنتیجه بازتاب نگاه متفاوت به...
پیشنهاد سردبير گزيدهٔ خبر‌ها

توافق هسته‌ای ژنو از نگاه همسایه غربی، ترکیه

احمد هاشمی
 احمد هاشمی، کارمند پیشین وزارت امور خارجه     سیاستهای غلط و ماجراجویانه رژیم جمهوری اسلامی که از روز اول تاسیس آن بر دشمنی و دشمن...
close

در صورت رضایت از سایت، لطفاً به معرفی بیشتر آن بپردازید!