پیشنهاد سردبير گزيده‌ها گفت و گو

مهری جعفری: هر ایرانی، یک فعال حقوق کودکان شود

سپیده جدیری
در واکنش به تصویب قانونِ ازدواج با فرزندخوانده؛ مهری جعفری: هر ایرانی، یک فعال حقوق کودکان شود مهری جعفری، شاعر، کوهنورد و فعال حقوق زنان،...