آشیان / برچسب آرشیوها:  هومن عزیزی

برچسب آرشیوها:  هومن عزیزی

نگاهی به داستان نگاتیو نوشته‌ی هومن عزیزی

یکی از ویژگی‌های ادبیات داستانی منتشرشده در خارج از ایران که عموماً به‌صورت الکترونیکی و یا توسط ناشران ایرانی خارج از ایران منتشرشده است، بازسازی روایت‌های تاریخی و تأکید بر موقعیت‌های خاص سیاسی و اجتماعی است که به‌صورت مشخص و بارز نمی‌تواند در ادبیات داستانی که قرار است از وزارت ارشاد …

بیشتر بخوانید