آشیان / برچسب آرشیوها:  هویت سیاسی، هویت دینی، مرورنامه، احمدی‌نژاد، بوش، ابراهیم رزم آرا، شهرگان

برچسب آرشیوها:  هویت سیاسی، هویت دینی، مرورنامه، احمدی‌نژاد، بوش، ابراهیم رزم آرا، شهرگان

هویت سیاسی ـ هویت دینی

«در مرورنامه احمدی‌نژاد به بوش» در نوشتن نامه‌ای برای یک دولتمرد از طرفِ دولتمردی دیگر، بدون هیچ گونه توجهی به محتوای نامه و با عنایت بر شرایط و برهه‌ای خاص از تاریخ کتابت و ارسال، می‌توان احتمال اتخاذ تدابیر و استراتژی خاصی را به عنوان یک تأویل درنظر گرفت.  به …

بیشتر بخوانید