دیدگاه سیاسی - اجتماعی صفحه اول گزيده‌ها

“زندگی بنیانی دارد در اکنون، و  جز اکنون هیچ نیست!”

مهین میلانی
کاوه جبران در کتابش “زنده گی به سفارش پشه ها” چرخه ای از فرآیندها را در زندگی، آن زندگی که دیگران طرحش را ریخته اند،...
پیشنهاد سردبير سياست سیاسی و اقتصادی صفحه اول گزيده‌ها مقالات

برای بحران یمن هیچ راه حل نظامی وجود ندارد

اردشیر زارعی قنواتی
بحران یمن در چرخه یی از خشونت و جنگ داخلی گرفتار شده است که بنا بر رخدادهای عرصه میدان نبرد و توازن نسبی نیروهای درگیر...
close

در صورت رضایت از سایت، لطفاً به معرفی بیشتر آن بپردازید!