In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

پدیده “فرار مغزها”، ایران، احسان عابدی،

تبیینی از پدیده “فرار مغزها” در ایران

مقدمهدر دهه‌های اخیر همواره یکی از چالش‌های بزرگ جامعه ایرانی، "فرار مغزها" بوده‌است، پدیده‌ای که با گذشت زمان، اکنون دیگر ابعاد غول‌آسایی یافته‌ تا آنجا که در میان 91 کشور در حال توسعه جهان، کشور…
ادامه مطلب ...