تئاتر و سینما صفحه اول گزيده‌ها هنر

مروری بر پرونده تئاتری محمد رحمانیان در ونکوور

کیان ثابتی
شهرگان: بی‌گمان «محمد رحمانیان» در کنار نام‌هایی چون «محمد یعقوبی»، «حمید امجد» و «محمد چرمشیر» از مطرح‌ترین نمایشنامه نویسان و جریان سازان تئا‌تر کنونی ایران...