آينه در آينه ادبیات شعر صفحه اول گزيده‌ها

پنج شعر از ماندانا زندیان به همراه دیدگاه سپیده جدیری

سپیده جدیری
اشاره: ماندانا زندیان، شاعر، روزنامه‌نگار و پزشک، زادۀ سال ۱۳۵۱ در شهر اصفهان و دانش‌آموختۀ رشتۀ پزشکی در ایران است.   آثار منتشر شده: *...