سیاسی و اقتصادی صدای زحمتکشان صفحه اول مقالات

“فریاد و صدای کارگران را نمی توانید خفه کنید” 

اردشیر زارعی قنواتی
در آستانه روز اول ماه مه (روز جهانی کارگر) ایران و جهان در وضعیتی قرار دارند که تقابل “اردوی کار” با “اردوی سرمایه” و به...
close

در صورت رضایت از سایت، لطفاً به معرفی بیشتر آن بپردازید!