آشیان / برچسب آرشیوها:  گرایش جنسی، همه چیز نیست

برچسب آرشیوها:  گرایش جنسی، همه چیز نیست

پیام فیلی: گرایش جنسی، همه چیز نیست

پیام فیلی متولد آبان ماه ۱۳۶۴ در کرمانشاه است. او سرودن شعر را از سنین آغازین نوجوانی شروع کرد.  نخستین مجموعه شعر او، «سکوی آفتاب»، سال ۱۳۸۴و با سانسور بسیار، هنگامی که نوزده سال داشت توسط انتشارات آرویج در ایران به چاپ رسید، اما او ده مجموعه‌ی شعر دیگر به …

بیشتر بخوانید