آشیان / برچسب آرشیوها:  گوهر مراد

برچسب آرشیوها:  گوهر مراد

تئاتر ساعدی (گوهر مراد) در تبعید

«من به هیچ صورت نمی‌خواستم کشور خودم را ترک کنم ولی… بعد از نشر هر مقاله، تلفن‌های تهدیدآمیزی می‌شد تا آنجا که مجبور شدم از خانه فرار کنم و مدت یک سال در یک اتاق زیر شیروانی زندگی نیمه مخفی داشته باشم… یک‌شب به اتاق زیر شیروانی من ریختند ولی …

بیشتر بخوانید