آشیان / برچسب آرشیوها:  یانیه، 150 تن، کنشگران، حقوق زنان، شخصیت ها، فرهنگی و دانشگاهی، برابری خواه، خشونت، علیه زنان

برچسب آرشیوها:  یانیه، 150 تن، کنشگران، حقوق زنان، شخصیت ها، فرهنگی و دانشگاهی، برابری خواه، خشونت، علیه زنان

فرصتی برای همصدایی جنبش زنان، هم آو با پروانه های صلح

بیانیه 150 تن از کنشگران حقوق زنان و شخصیت های فرهنگی و دانشگاهی برابری خواه: 150 تن از فعالان جنبش زنان و شخصیت های فرهنگی و دانشگاهی، طی بیانیه ای، بر پیوند ناگسستنی صدای خود در اقصا نقاط جهان با بیانیه «جمعی از فعالان جنبش زنان در داخل کشور به …

بیشتر بخوانید