تئاتر و سینما صفحه اول گزيده‌ها هنر

یک بازی زنانه: لباسی برای میهمانی

کیان ثابتی
یکی از امتیازات ویژه نمایش اجرا شده در ونکوور، علامت سؤال پایان نمایش است! آیا خدمتکار خود نیز بیمار است؟ آیا آنجا بیمارستان روانی است؟...