In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

یک شعر از مسعود هراتی

یک شعر از مسعود هراتی

برگ پاییز که افتادی گیج، از سر شاخه ای از نور، زمین،باورت هست همین پیشتَرَک،شاخه سبز از نگهت، دستِ مسیحای تو بود؟خاطرت باخته دل در حَرَم خاطر او،گرمی مهر تنش راهبر شب به سحر راه تو بود؟لیک بگذشت چو از چرخش این چرخۀ پیچان چندی،…
ادامه مطلب ...