شعر

چند شعر کوتاه از مجموعه «اَم ات» سریا داودی حموله

Sorayya چند شعر کوتاه از مجموعه «اَم ات» سریا داودی حموله

۱

نام و نشاني ام را

 بر هيچ سنگي ننويسيد

تنها

كنار شعرهايم چراغي بگذاريد!

 

۲

من كه بميرم

داودي هاي سپيد گُر مي گيرند

ماه  چنان مي سوزد

تا شكل روياها را نشان دهد!

 

۳

 

از خودم

که در انتهای بیداری نشسته ام

تا تو

که با حواس من پرتی

 همه ی درخت ها زرد بر می خیزند!

 

۴

تو كه آمدي

گره های روسري ام بيشتر شد

حالا

زير چادر سياه مادر بزرگ

بايگاني شده ام!

 

۵

آیینه را

به خود اضافه می کنم

 تا باد را بر ضد باد بشورانم

 

آنچه می بینم

نمی بینی! 

نسخه پی.دی.اف (صفحه ۲۱)

PDF_Page-e1578193471347 چند شعر کوتاه از مجموعه «اَم ات» سریا داودی حموله

Please follow and like us:
cute_twitter چند شعر کوتاه از مجموعه «اَم ات» سریا داودی حموله
icon_Visit_us_en_US چند شعر کوتاه از مجموعه «اَم ات» سریا داودی حموله
fa_IR_Follow چند شعر کوتاه از مجموعه «اَم ات» سریا داودی حموله
fa_IR_Tweet چند شعر کوتاه از مجموعه «اَم ات» سریا داودی حموله
cute_telegram چند شعر کوتاه از مجموعه «اَم ات» سریا داودی حموله
telegram_message چند شعر کوتاه از مجموعه «اَم ات» سریا داودی حموله
telegram چند شعر کوتاه از مجموعه «اَم ات» سریا داودی حموله
cute_linkedin چند شعر کوتاه از مجموعه «اَم ات» سریا داودی حموله
icon_en_US چند شعر کوتاه از مجموعه «اَم ات» سریا داودی حموله
fa_IR_share چند شعر کوتاه از مجموعه «اَم ات» سریا داودی حموله
cute_whatsapp چند شعر کوتاه از مجموعه «اَم ات» سریا داودی حموله
cute_instagram چند شعر کوتاه از مجموعه «اَم ات» سریا داودی حموله
cute_soundcloud چند شعر کوتاه از مجموعه «اَم ات» سریا داودی حموله
cute_fbmessenger چند شعر کوتاه از مجموعه «اَم ات» سریا داودی حموله
cute_youtube چند شعر کوتاه از مجموعه «اَم ات» سریا داودی حموله
icon_Visit_us_en_US چند شعر کوتاه از مجموعه «اَم ات» سریا داودی حموله
cute_email چند شعر کوتاه از مجموعه «اَم ات» سریا داودی حموله
cute_pinterest چند شعر کوتاه از مجموعه «اَم ات» سریا داودی حموله
pinterest چند شعر کوتاه از مجموعه «اَم ات» سریا داودی حموله
fa_IR_save چند شعر کوتاه از مجموعه «اَم ات» سریا داودی حموله

Related posts

” نفَس نامه “

زلما بهادر

شعری از سیدمهدی موسوی + صدای شاعر

سیدمهدی موسوی

دو شعر از زلما بهادر

زلما بهادر

اظهار نظر