In touch with Diverse Iranian Community

۲ شعر از سریا داودی حموله

0 84

[clear]

۱

[clear]

آیینه

من می شود

من،

زن زیبایی

که در هیچ آیینه ای دیده نمی شود!

[clear]

[clear]

[clear]

۲

[clear]

رنگ دیگر کلاغ  را

به شناسنامه ام اضافه کنید

این شعر

روشنایی از رویاهای زنی دارد

که در نیمه ی دیگرم

از تو کم شده است!

[clear]

پاسخ دهید

مشاهدهٔ قبل از ارسال

نمایش متن بعد از ارسال