UA-28790306-1

صفحه را انتخاب کنید

سه شعر از اردشیر احمدی

سه شعر از اردشیر احمدی

 

۱

نفس در سینه گم می‌شود

حجم من کسر و بر حجم خاک افزوده می‌شود

روی دل من سنگ می‌چیند زن

 

۲

از رد سرخ خون من در برف

مرا خواهید یافت

 تا بهار و مستی ابرها

صبر کنید

خط رویش واژگون لاله‌ها در انتهای دشت

نشان از شاعر دارد

نگاه کن

آهوی تیر خورده‌ای در همان نزدیکی هاست

 

۳

بغضی داشتم

در هیبت یخ

که تا انتهای دکتر با من بود

اما اولین برگ پاییز که فرو افتاد

ذوب شدن من آغاز شد

 

#اردشیر-احمدی

آرشیو نوشته‌ها و شناسایی نویسنده:

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

ویدیویی

شهرگان در شبکه‌های اجتماعی

آرشیو شهرگان

دسته‌بندی مطالب

پیوندها: