آشیان / برچسب آرشیوها:  استحاله سیمرغ

برچسب آرشیوها:  استحاله سیمرغ

استحاله سیمرغ

مجمعی کردند مرغان جهان / …؛ این مصرع، سرآغاز منظومه ی سترگ «سیمرغ» است که معمار چیره دست اش «عطار نیشابوری»، از همان ابتدا، خواننده ی داستان را با منظری «جهانشهری» روبرو می کند. در واقع، تصویر شکوهمند آغاز قصه، مخاطب را به اجتماع بزرگی از «مرغان جهان» می برد که به منظور سفر …

بیشتر بخوانید