In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

استقلال عمل

جُنب‌وجوش آمریکای لاتین برای استقلال عمل و توسعهٔ ملّی

بسیاری از کشورهای در حال رشد جهان مجدّانه کوشش دارند که به هر صورت ممکن، خود را از شر یوغ سیاست‌های ناعادلانه و نابرابر قدرت‌های بزرگ آمریکایی و اروپایی رها کنند و با استقلال کامل و همکاری‌های متقابل و برابر حقوق با دیگر کشورهای در حال…
ادامه مطلب ...