In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

اشعار، علیرضا زرّین

اشعاری از علیرضا زرّین

شاید بتوانم سهم خود را از درختان بگیرمشاید بتوانم سهم خود را از درختان بگیرم درختانی که از ما کهن ترند و نقشه های روح ما را در سر دارند و ریشه هاشان از خاک ما تغذیه می کنند شاید با آسمان همزبان شوم آسمانی که بوده و هست و…
ادامه مطلب ...