آشیان / برچسب آرشیوها:  اشعار، علیرضا زرّین

برچسب آرشیوها:  اشعار، علیرضا زرّین

اشعاری از علیرضا زرّین

شاید بتوانم سهم خود را از درختان بگیرم شاید بتوانم سهم خود را از درختان بگیرم درختانی که از ما کهن ترند و نقشه های روح ما را در سر دارند و ریشه هاشان از خاک ما تغذیه می کنند   شاید با آسمان همزبان شوم آسمانی که بوده و …

بیشتر بخوانید