سیاسی و اقتصادی مقالات

آغاز اعتصاب سراسری کارگران «وال مارت» در آمریکا

محمد صفوی
هزاران کارگر فروشگاه بزرگ زنجیره ای «وال مارت» در امریکا اعتصاب و تظاهرات سراسری خود را در اعتراض به شرایط کار دشوار و سطح دستمزد...