In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

اعتصاب سراسری، کارگران «وال مارت»، آمریکا در آمریکا

آغاز اعتصاب سراسری کارگران «وال مارت» در آمریکا

هزاران کارگر فروشگاه بزرگ زنجیره ای «وال مارت» در امریکا اعتصاب و تظاهرات سراسری خود را در اعتراض به شرایط کار دشوار و سطح دستمزد پایین روز جمعه که مصادف با هفته «شکرگزاری» در امریکا است آغاز می‌کنند. طی شش ماه…
ادامه مطلب ...