پیشنهاد سردبير صفحه اول عکس و نقاشی گزيده‌ها هنر

اسید، اما این بار برای نقاشی

میثم سراج
شهرگان: اگر به دنبال اساسی ترین ویژگی و شرط پرفرومنس آرت باشیم باید از برون فکنی و تغییرات فیزیکی شدید هنرمند در آن نام ببریم...
ایران رويدادها صفحه اول گزيده‌ها

مثبت بودن مذاکرات، دلیل لغو سفر ظریف به ایتالیا

شهرگان
امروز ایران و آمریکا نشست دوجانبه دارند دیدار صبح ظریف و اشتون ملاقاتی مهم در جهت تنظیم مذاکرات بود و طرف‌ها به این نتیجه رسیدند...