آشیان / برچسب آرشیوها:  باز حسود، عشوه در سجده، مهرانگیز رساپور (م. پگاه)

برچسب آرشیوها:  باز حسود، عشوه در سجده، مهرانگیز رساپور (م. پگاه)

دو شعر از مهرانگیز رساپور (م. پگاه)

دوشعر از مهرانگیز رساپور (م. پگاه) باز حسود وای حسود را ببين، باز چکار می‌کند ! دام به نور می‌نهد! باد شکار می‌کند !   من به دلِ سفينه و باز حسود در رَهَم غرقِ خيالِ کورِ خود، سنگ سوار می‌کند ! در پی‌ام افتاده دوان، غیبت و تقلید کنان …

بیشتر بخوانید