آشیان / برچسب آرشیوها:  باقى قضايا

برچسب آرشیوها:  باقى قضايا

وقاحت شاعر بودن

درباره مادرد و باقى قضايا توصیفات زمینه و تاریخ در این نوشته ملهم از قضاوتهایی هستند که ممکنست شتابزده و اشتباه قلمداد شود. طبعا خواننده می تواند روایت خود را از این زمینه داشته باشد اما تا جایی که مربوط به این نوشته می شود لازمست حد و مرز چنان تعاریفی همچنان بر …

بیشتر بخوانید