نویسنده : آرش منصور گرگانی

3 بارگذاری مطالب - 0 نظرات
پیشنهاد سردبير دیدگاه صفحه اول گوناگون

بازار شعر، بازار شاعر

آرش منصور گرگانی
بازخوانی یک خبر لازم است كمى روشن حرف بزنم. اين الزام از سويى با نوعى اضطرار هم همراه به نظر می‌رسد اما تلاش بر اين...
ادبیات پیشنهاد سردبير دیدگاه نقد و بررسی

کابوس/ رویای نوشتن: زوال و احیا

آرش منصور گرگانی
 اجازه دهيد بى هر مقدمه اى، در ستايش اين نويسندگان كهنه كار و نوكتاب، كلاه از سر برداريم و به احترام نوشتن، خود نوشتن، بى...
ادبیات پیشنهاد سردبير دیدگاه نقد و بررسی

وقاحت شاعر بودن

آرش منصور گرگانی
درباره مادرد و باقى قضايا توصیفات زمینه و تاریخ در این نوشته ملهم از قضاوتهایی هستند که ممکنست شتابزده و اشتباه قلمداد شود. طبعا خواننده می...