صفحه را انتخاب کنید

دسته: دیدگاه و اندیشه

ماه!

مصلحت نیست که از پرده برون افتد راز ور نه در مجلس رندان خبری نیست که نیست   حسین رحمت توی قاب ماه ...

تو آدمی؟

نشر آفتاب منتشر کرده است:تو آدمی؟مرجان ریاحی تو آدمی؟ این سؤالی است که در نمایشنامه‌ی کمدی تو آدمی...

بارگذاری

تازه‌ترین نسخه دیجیتال شهرگان

ویدیویی

بارگذاری...

آرشیو شهرگان