In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

بسیج

پیوندِ بسیج و حوزه

 پیوندِ بسیج و حوزه سردار محمدرضا نقدی رئیس مادام‌العمر سازمان "بسیج مستضعفین" می‌گوید که بیست هزار روحانی در رأس فعالیت‌های بسیج‌اند. ممکن است شما با شنیدن بیست هزار سرتان سوت بکشد و بپرسید: "چه خبر است؟" در صورتی که بی خبری از خود شماست…
ادامه مطلب ...