In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

بقایِ حیات

باز هم دربارهٔ خطر گرمایش زمین برای بقایِ حیات

باید زودتر جُنبید؛ فردا دیر است! ده‌ها سال است که هشدارهای کارشناسان آب‌وهوا دربارهٔ خطری که تغییرات آب‌وهوایی، زمین و ساکنان آن را تهدید می‌کند، چشم و گوش خیلی از مردم را باز کرده است و نگران سرنوشت خود و فرزندان‌شان شده‌اند. بر اساس…
ادامه مطلب ...