In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

به احترام معلمان، سرمشق زندگی، حبیب ناظری، عبدالرضا قنبری، دانشگاه پیام نور، ایران، شهرگان، شهروند بی سی، روز معلم

به احترام معلمان، که سرمشق زندگی می‌دهند

به حرمت کارزار دفاع از معلمان و فرهنگیان زندانی و به بهانهٔ نزدیکی روز معلم در ایرانآرم نشریهٔ هفتگی به مدیریت محمد خاکساری، که پس از ۴۴ شماره در اردیبهشت ۸۶ توقیف و انتشار آن قدغن شداین روزها کارزار دفاع از معلمان و فرهنگیان زندانی، در…
ادامه مطلب ...