In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

بوتیمار

«هیچ از حسِ، هیچ از کسِ، هیچ از جا»

کتاب را باز کردم. از وسط. مثل کتاب حافظ برای فال. شعر ۶۶ آمد در صفحه ی ۱۱۰. خواندم:"من چنگار نامیدمشاو اصرار می ورزیدسرطان صدایش بزنممن دیگر اختلاط نکردمو سرطان همه‌ی وجودم شد"آنگاه دانستم با یک شاعر روبرو هستم.آنگاه…
ادامه مطلب ...

اطلاعیه مهم مؤسسه انتشارات بوتیمار

اطلاعیه مهم مؤسسه انتشارات بوتیمار جهت مخاطبان و مؤلفاناحتراماً با توجه به دغدغه‌ها و پرسش‌های مولفان محترم انتشارات بوتیمار موارد زیر جهت روشن شدن روند انعقاد قرارداد، چاپ، توزیع و تسویه حساب با مؤلفان و همچنین سیاست این نشر ارائه…
ادامه مطلب ...