In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

بیژن باران، سرود، ای ایران، سراومد زمستون،

مقایسه دو سرود «ای ایران» و «سراومد زمستون»

خلاصه می توان ۳ قطعه موسیقی ای ایران، مرا ببوس، سراومد زمستون را در تقویم مبارزات مردم بمثابه برشهای فرهنگی در دهه ۲۰ش، ۳۰ش، و ۵۰ ش برای تجسم اوضاع سیاسی ایران بکار برد. این آثار نمونه های ارزنده هنر متعهدند که از استقبال میلیونی مردم…
ادامه مطلب ...