In touch with Diverse Iranian Community
دسته‌بندی برچسب

بیکاری، زنان، هژمونیک، دولت، جواد موسوی خوزستانی، ایران، شهرگان، مدرسه فمینستی

بیکاری زنان و نقش هژمونیک دولت

تلاش پیوستۀ زنان ایران طی دهه‌های اخیر در سطح‌های مختلفِ زیست جمعیشان، از جمله: شجاعتِ ریسک‌پذیری در بالا بردنِ میانگین سن ازدواج؛ موفقیت در عرصه تحصیلات دانشگاهی؛ اقدام عملی و اغلب پُرهزینه برای تغییر نقش‌ها در کانون…
ادامه مطلب ...