آشیان / برچسب آرشیوها:  بیگانه

برچسب آرشیوها:  بیگانه

بیگانه

 تقدیم به محمد محمد علی نازنین  هنوز چند دقیقه ای  به ۶ بعدازظهر مانده است. دستی از پشتِ دستگاهِ  بزرگ  قهوه ساز، نمایان می شود و فنجانی را روی پیشخوان می گذارد. – کافه لاتۀ مخصوص! دختر جوانی که به ستونِ بتونی روبروی پیشخوان تکیه داده است، از نوشتن روی …

بیشتر بخوانید