آشیان / برچسب آرشیوها:  تصاویر

برچسب آرشیوها:  تصاویر

معنی نام عرب در رابطه با تصاویر آتارگاتیس و آمورّو

یداله رضوانی: موزاییک بالا از روزگار پانصد میلادی در ایتالیا به جا مانده است.‏ تا جایی که خبر دارم، گویا نگاره ماهی-بانویی (‏mermaid‏) که دو دُم دارد و آنها را با دستانش بالانگه داشته نمادی ‏برای نمایش منفور بودن تمایلات جنسی بی رویه و نابجا در مسیحیت بوده و چنین …

بیشتر بخوانید