تاریخی و اجتماعی مقالات

معنی عیلامی و ایرانی نام کوروش (کورلوش)

جواد مفرد کهلان
در نام پادشاه عیلامی کیدین – هوتران پسر کورلوش، نام کورلوش به وضوح یادآور نام کوروش است. چه حرف “ل” در زبان پارسیان و مادها قابل تبدیل به “ر” بوده...
تاریخی و اجتماعی رويدادها

وَهروت و اَرنگ همان رودهای فرات و دجله هستند

جواد مفرد کهلان
در ولایت مرکز حکومتی امپراطوری ساسانی دو رود فرات و دجله جاری بوده است که کتب پهلوی از اینان تحت نام وهروت و ارنگ (رنگها)...