تازه‌ترین‌ها
آشیان / برچسب آرشیوها:  خطاب، جواد مفرد کهلان، محقق تاریخ اساطیری، ایران، بهرام مشیریِ، شاهنامه دوست

برچسب آرشیوها:  خطاب، جواد مفرد کهلان، محقق تاریخ اساطیری، ایران، بهرام مشیریِ، شاهنامه دوست

خطاب من محقق تاریخ اساطیری ایران به استاد بهرام مشیریِ شاهنامه دوست

شما را به سادگی می‌توان زبان عریان حقایق تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایرانیان به شمار آورد. در جامعه استبداد زده و عقب افتاده و دین زده ایران کارتان کاری است کارستان. اما در برنامه‌هایتان در کنار این اطلاع رسانی ها و افشاگریهای سیاسی و فرهنگی به بررسی و نقد …

بیشتر بخوانید