پیشنهاد سردبير دانش و پژوهش مقالات

خطر تغییرات آب‌وهوایی جدّی است! فوری است!

حبیب ناظری
اخطار کارشناسان: خطر تغییرات آب‌وهوایی جدّی است! فوری است! * نگاهی به تازه‌ترین گزارش کارشناسان خبرهٔ جهان دربارهٔ آثار منفی تغییرات آب‌وهوایی بر حیات روی...